Indiċi 
Minuti
PDF 232kWORD 188k
Il-Ġimgħa, 26 ta' Ottubru 2012 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.L-elezzjonijiet fil-Bjelorussja (dibattitu)
 3.Elezzjonijiet f'Ġeorġja (dibattitu)
 4.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
4.1.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Emirati Għarab Magħquda
  
4.2.Diskriminazzjoni kontra t-tfajliet fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Malala Yousafzai
  
4.3.Is-sitwazzjoni fil-Kambodja
 5.Premju Sakharov 2012 (tħabbir tar-rebbieħa)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Emirati Għarab Magħquda (votazzjoni)
  
6.2.Diskriminazzjoni kontra t-tfajliet fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Malala Yousafzai (votazzjoni)
  
6.3.Is-sitwazzjoni fil-Kambodja (votazzjoni)
  
6.4.Il-Ftehim bejn il-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar il-koordinazzjoni ta' programmi tat-tikkettar tal-użu effiċjenti tal-enerġija għat-tagħmir tal-uffiċċji *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.L-istrumenti finanzjarji innovattivi fil-kuntest tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali li jmiss (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.Ir-Rapport Annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2011 (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji, u revoka tad-Direttiva 2004/39/KE ***I (votazzjoni)
  
6.8.Swieq ta' strumenti finanzjarji u emenda tar-Regolament EMIR dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet ***I (votazzjoni)
  
6.9.Is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Implimentazzjoni tal-prijoritajiet 2012 (votazzjoni)
  
6.10.Ir-relazzjonijiet kummerċjali UE-Russja wara l-adeżjoni tar-Russja mad-WTO (votazzjoni)
  
6.11.L-elezzjonijiet fil-Bjelorussja (votazzjoni)
  
6.12.Elezzjonijiet f'Ġeorġja (votazzjoni)
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 11.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 13.Dokumenti mressqa
 14.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 15.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. L-elezzjonijiet fil-Bjelorussja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-elezzjonijiet fil-Bjelorussja

Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Filip Kaczmarek f'isem il-Grupp PPE, Libor Rouček f'isem il-Grupp S&D, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Marek Henryk Migalski f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Krzysztof Lisek, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Peter Šťastný, Justas Vincas Paleckis, Nikolaos Salavrakos, Eduard Kukan, Kristian Vigenin, László Tőkés, Andrzej Grzyb u Sari Essayah.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Ivo Vajgl u Charles Tannock.

Tkellem Werner Schulz, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Tkellem Štefan Füle.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, dwar l-elezzjonijiet fil-Bjelorussja (B7-0463/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki u Tomasz Piotr Poręba f'isem il-Grupp ECR, dwar l-elezzjonijiet fil-Bjelorussja (B7-0464/2012);

- Werner Schulz u Elisabeth Schroedter f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-elezzjonijiet fil-Bjelorussja (B7-0465/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar l-elezzjonijiet fil-Bjelorussja (B7-0466/2012);

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson u Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-elezzjonijiet fil-Bjelorussja (B7-0471/2012);

- Helmut Scholz u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-elezzjonijiet fil-Bjelorussja (B7-0472/2012).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.11 tal- Minuti ta' 26.10.2012.


3. Elezzjonijiet f'Ġeorġja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Elezzjonijiet f'Ġeorġja

Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Krzysztof Lisek f'isem il-Grupp PPE, Libor Rouček f'isem il-Grupp S&D, Norica Nicolai f'isem il-Grupp ALDE, Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, Jaromír Kohlíček f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Marek Henryk Migalski, Juozas Imbrasas f'isem il-Grupp EFD, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Arnaud Danjean, Kristian Vigenin, Graham Watson, Indrek Tarand, Elena Băsescu, Anna Ibrisagic, Cristian Dan Preda u Tunne Kelam.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Sari Essayah, Marek Henryk Migalski u Charles Tannock.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Tkellem Štefan Füle.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand u Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Ġeorġja (B7-0467/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek u Paweł Zalewski f'isem il-Grupp PPE, dwar l-elezzjonijiet fil-Ġeorġja (B7-0468/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar l-elezzjonijiet fil-Ġeorġja (B7-0469/2012);

- Mojca Kleva, Edit Herczog, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Libor Rouček u Richard Falbr f'isem il-Grupp S&D, dwar l-elezzjonijiet f'Ġeorġja (B7-0470/2012);

- Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen u Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-elezzjonijiet fil-Ġeorġja (B7-0473/2012);

- Jaromír Kohlíček f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-elezzjonijiet f'Ġeorġja (B7-0474/2012).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.12 tal- Minuti ta' 26.10.2012.


4. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 10 tal- Minuti ta' 25.10.2012)


4.1. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Emirati Għarab Magħquda

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 u B7-0492/2012

Ana Gomes u Nikolaos Salavrakos ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0476/2012 u B7-0479/2012.

Tkellem Nirj Deva, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Ana Gomes, li weġbitu.

Bernd Posselt, Charles Tannock, Jaromír Kohlíček, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Charles Tannock, u Rui Tavares, ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012 u B7-0489/2012.

Tkellmu Elena Băsescu f'isem il-Grupp PPE, Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, u Monica Luisa Macovei.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Sari Essayah, Antonio Cancian, Kristiina Ojuland, Eija-Riitta Korhola, Nirj Deva, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Paul Murphy, u Ryszard Czarnecki.

Tkellmet Máire Geoghegan-Quinn (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.1 tal- Minuti ta' 26.10.2012.


4.2. Diskriminazzjoni kontra t-tfajliet fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Malala Yousafzai

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 u B7-0495/2012

Ana Gomes, Fiorello Provera, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Phil Bennion u Paul Murphy, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Charles Tannock, ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Eija-Riitta Korhola f'isem il-Grupp PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D, Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Sari Essayah u Corina Creţu.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Karin Kadenbach, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Eduard Kukan u Miloslav Ransdorf.

Tkellmet Máire Geoghegan-Quinn (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.2 tal- Minuti ta' 26.10.2012.


4.3. Is-sitwazzjoni fil-Kambodja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 u B7-0494/2012

Ana Gomes, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Barbara Lochbihler u Graham Watson ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Eduard Kukan, Corina Creţu u Cecilia Wikström.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Csaba Sógor, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kristiina Ojuland, Oldřich Vlasák, Eija-Riitta Korhola u Franz Obermayr.

Tkellmet Máire Geoghegan-Quinn (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.3 tal- Minuti ta' 26.10.2012.PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

5. Premju Sakharov 2012 (tħabbir tar-rebbieħa)

Il-President għarraf li, fil-laqgħa tagħha tal-lum, il-Konferenza tal-Presidenti pproklamat b'unanimità bħala rebbieħa tal-Premju Sakharov 2012 Nasrin Sotoudeh u Jafar Panahi (militanti Iranjani).

Tkellmu Martin Callanan, dwar iż-żjara li jmiss tad-Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran f'dan il-pajjiż (il-President fakkar li ż-żjara tad-Delegazzjoni ġiet deċiża mill-Konferenza tal-Presidenti), u Barbara Lochbihler, dwar l-istess suġġett.

Il-Premju se jingħata fid-data f'Diċembru 2012 fi Strasburgu.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Emirati Għarab Magħquda (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 u B7-0492/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0476/2012

(flok B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 u B7-0492/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu u Martin Kastler f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D;

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen u Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE;

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen u Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2012)0400)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0479/2012 waqgħet.)


6.2. Diskriminazzjoni kontra t-tfajliet fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Malala Yousafzai (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 u B7-0495/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0477/2012

(flok B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 u B7-0495/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka u Martin Kastler f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari u Minodora Cliveti f'isem il-Grupp S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson u Alexandra Thein f'isem il-Grupp ALDE;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock, Peter van Dalen u Sajjad Karim f'isem il-Grupp ECR;

Marie-Christine Vergiat u Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL;

Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD.

Adottata (P7_TA(2012)0401)

Intervent

Charles Tannock, li ressaq emenda orali għall-paragrafu 5.

Ma kienx hemm oġġezzjonijiet għal din l-emenda orali li għalhekk ġiet inkorporata.


6.3. Is-sitwazzjoni fil-Kambodja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 u B7-0494/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0478/2012

(flok B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 u B7-0494/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė u Eduard Kukan f'isem il-Grupp PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella u Robert Goebbels f'isem il-Grupp S&D;

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki u Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE;

Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR;

Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2012)0402)


6.4. Il-Ftehim bejn il-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar il-koordinazzjoni ta' programmi tat-tikkettar tal-użu effiċjenti tal-enerġija għat-tagħmir tal-uffiċċji *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz tad-deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar il-koordinazzjoni ta’ programmi tat-tikkettar tal-użu effiċjenti tal-enerġija għat-tagħmir tal-uffiċċji [09890/2012 - C7-0134/2012- 2012/0048(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Béla Kovács (A7-0275/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0403)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.5. L-istrumenti finanzjarji innovattivi fil-kuntest tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali li jmiss (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-istrumenti finanzjarji innovattivi fil-kuntest tal-qafas finanzjarju multiannwali[2012/2027(INI)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0404)


6.6. Ir-Rapport Annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2011 (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ir-Rapport Annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2011 [2012/2049(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0405)


6.7. Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji, u revoka tad-Direttiva 2004/39/KE ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji, u revoka tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Tfassil mill-ġdid) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Markus Ferber (A7-0306/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0406)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Tkellem, qabel il-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva, Markus Ferber (rapporteur) biex jitlob, skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura, riferiment lura lill-kumitat tar-rapport.

Il-Parlament approva t-talba.


6.8. Swieq ta' strumenti finanzjarji u emenda tar-Regolament EMIR dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament [EMIR] dwar id-derivati OTC, il-kontropartijiet ċentrali u r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Markus Ferber (A7-0303/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0407)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Tkellmu, qabel il-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva, Markus Ferber (rapporteur) biex jitlob, skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura, riferiment lura lill-kumitat tar-rapport u Robert Goebbels, li jsostni din it-talba.

Il-Parlament approva t-talba.


6.9. Is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Implimentazzjoni tal-prijoritajiet 2012 (votazzjoni)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Implimentazzjoni tal-prijoritajiet 2012 [2012/2150(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0408)


6.10. Ir-relazzjonijiet kummerċjali UE-Russja wara l-adeżjoni tar-Russja mad-WTO (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0461/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0409)

Intervent

Inese Vaidere, li ressqet emenda orali biex tintroduċi paragrafu ġdid wara l-paragrafu 14 attwali.

Ma kienx hemm oġġezzjonijiet għal din l-emenda orali li għalhekk ġiet inkorporata.


6.11. L-elezzjonijiet fil-Bjelorussja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 u B7-0472/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0463/2012

(flok B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 u B7-0472/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė u Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE;

Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari u Pino Arlacchi f'isem il-Grupp S&D;

Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Hannu Takkula, Jelko Kacin u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE;

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR;

Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2012)0410)


6.12. Elezzjonijiet f'Ġeorġja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012, B7-0473/2012 u B7-0474/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0467/2012

(flok B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012 u B7-0473/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Paweł Zalewski, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė u Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE;

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Mojca Kleva, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Richard Falbr u Edit Herczog f'isem il-Grupp S&D;

Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Jelko Kacin u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE;

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Nicole Kiil-Nielsen u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki u Marek Henryk Migalski f'isem il-Grupp ECR.

Adottata (P7_TA(2012)0411)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0474/2012 waqgħet.)


7. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Eider Gardiazábal Rubial - A7-0270/2012
Iva Zanicchi u Monica Luisa Macovei

Rapport Erminia Mazzoni - A7-0297/2012
Peter Jahr u Seán Kelly

Rapport Markus Ferber - A7-0306/2012
Ewald Stadler, Peter Jahr u Charles Tannock

Rapport Markus Ferber - A7-0303/2012
Peter Jahr u Monica Luisa Macovei

Rapport Jean-Paul Gauzès - A7-0312/2012
Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Hannu Takkula u Seán Kelly

Ir-relazzjonijiet kummerċjali UE-Russja wara l-adeżjoni tar-Russja mad-WTO - B7-0461/2012
Ewald Stadler, Hannu Takkula u Seán Kelly

L-elezzjonijiet fil-Bjelorussja - RC-B7-0463/2012
Adam Bielan, Kristiina Ojuland u Hannu Takkula

Elezzjonijiet f'Ġeorġja - RC-B7-0467/2012
Ewald Stadler, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula u Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


10. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Modifiki tar-riferimenti lill-Kumitati

- Informazzjoni lill-ħaddiema u konsultazzjoni tal-ħaddiema; antiċipazzjoni u ġestjoni tar-ristrutturazzjoni (2012/2061(INI))
irreferut responsabbli: EMPL
opinjoni: JURI

- L-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))
irreferut responsabbli: EMPL
opinjoni: JURI, IMCO


11. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

192

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

46

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

78

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

114

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

116

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

189

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

74

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

68

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

130

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

66

0033/2012

Mario Borghezio

7


12. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


13. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn id-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Ħatra ta' membru tal-Kummissjoni Ewropea (Tonio BORG - MT) (N7-0116/2012 - C7-0366/2012 - 2012/0807(NLE))

irreferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

AFCO, IMCO

2) mill-Membri, proposta għal rakkomandazzjoni (Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura):

- Anneli Jäätteenmäki, f'isem il-Grupp ALDE. Proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar l-iżvilupp futur tal-politika tal-UE u l-Artiku (B7-0475/2012)

irreferut

responsabbli:

AFET


14. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 19 ta' Novembru 2012 sad-data 22 ta' Novembru 2012.


15. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 12.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cottigny, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, García-Hierro Caraballo, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka,

Osservaturi

Božinović

Avviż legali - Politika tal-privatezza