Kazalo 
Zapisnik
PDF 212kWORD 188k
Petek, 26. oktober 2012 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Volitve v Belorusiji (razprava)
 3.Volitve v Gruziji (razprava)
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
4.1.Razmere na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih
  
4.2.Diskriminacija deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj
  
4.3.Razmere v Kambodži
 5.Nagrada Saharova 2012 (predstavitev prejemnikov)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Razmere na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih (glasovanje)
  
6.2.Diskriminacija deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj (glasovanje)
  
6.3.Razmere v Kambodži (glasovanje)
  
6.4.Sporazum med EU in ZDA o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Inovativni finančni instrumenti v povezavi z večletnim finančnim okvirom (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.6.Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2011 (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.7.Trgi finančnih instrumentov in razveljavitev Direktive 2004/39/ES ***I (glasovanje)
  
6.8.Trgi finančnih instrumentov in sprememba Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov ***I (glasovanje)
  
6.9.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2012 (glasovanje)
  
6.10.Trgovinski odnosi med EU in Rusijo po vstopu Rusije v WTO (glasovanje)
  
6.11.Volitve v Belorusiji (glasovanje)
  
6.12.Volitve v Gruziji (glasovanje)
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sklepi o določenih dokumentih
 11.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 Poslovnika)
 12.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 13.Predložitev dokumentov
 14.Datum naslednjih sej
 15.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Volitve v Belorusiji (razprava)

Izjava Komisije: Volitve v Belorusiji

Štefan Füle (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE, Libor Rouček v imenu skupine S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Krzysztof Lisek, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Peter Šťastný, Justas Vincas Paleckis, Nikolaos Salavrakos, Eduard Kukan, Kristian Vigenin, László Tőkés, Andrzej Grzyb in Sari Essayah.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Ivo Vajgl in Charles Tannock.

Govoril je Werner Schulz v imenu skupine Verts/ALE.

Govoril je Štefan Füle.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D o volitvah v Belorusiji (B7-0463/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki in Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR o volitvah v Belorusiji (B7-0464/2012);

- Werner Schulz in Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE o volitvah v Belorusiji (B7-0465/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE o volitvah v Belorusiji (B7-0466/2012);

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson in Hannu Takkula v imenu skupine ALDE o volitvah v Belorusiji (B7-0471/2012);

- Helmut Scholz in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o volitvah v Belorusiji (B7-0472/2012).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.11 zapisnika z dne 26.10.2012.


3. Volitve v Gruziji (razprava)

Izjava Komisije: Volitve v Gruziji

Štefan Füle (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Krzysztof Lisek v imenu skupine PPE, Libor Rouček v imenu skupine S&D, Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Adam Bielan v imenu skupine ECR, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Henryk Migalski, Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Arnaud Danjean, Kristian Vigenin, Graham Watson, Indrek Tarand, Elena Băsescu, Anna Ibrisagic, Cristian Dan Preda in Tunne Kelam.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sari Essayah, Marek Henryk Migalski in Charles Tannock.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govoril je Štefan Füle.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Ulrike Lunacek, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE o Gruziji (B7-0467/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek in Paweł Zalewski v imenu skupine PPE o volitvah v Gruziji (B7-0468/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o volitvah v Gruziji (B7-0469/2012);

- Mojca Kleva, Edit Herczog, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Libor Rouček in Richard Falbr v imenu skupine S&D o volitvah v Gruziji (B7-0470/2012);

- Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen in Hannu Takkula v imenu skupine ALDE o volitvah v Gruziji (B7-0473/2012);

- Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL o volitvah v Gruziji (B7-0474/2012).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.12 zapisnika z dne 26.10.2012.


4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 10 zapisnika z dne 25.10.2012)


4.1. Razmere na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih

Predlogi resolucij B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 in B7-0492/2012

Ana Gomes in Nikolaos Salavrakos sta predstavila predloga resolucij B7-0476/2012 in B7-0479/2012.

Govoril je Nirj Deva, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Ani Gomes, ki je nanj odgovorila.

Bernd Posselt, Charles Tannock, Jaromír Kohlíček, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Tannock, in Rui Tavares, so predstavili predloge resolucij B7-0481/2012, B7-0484/2012, B7-0487/2012 in B7-0489/2012.

Govorili so Elena Băsescu v imenu skupine PPE, Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D, Franz Obermayr samostojni poslanec, in Monica Luisa Macovei.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sari Essayah, Antonio Cancian, Kristiina Ojuland, Eija-Riitta Korhola, Nirj Deva, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Murphy, in Ryszard Czarnecki.

Govorila je Máire Geoghegan-Quinn (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika z dne 26.10.2012.


4.2. Diskriminacija deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj

Predlogi resolucij B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 in B7-0495/2012

Ana Gomes, Fiorello Provera, Laima Liucija Andrikienė, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Phil Bennion in Paul Murphy, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Tannock, so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE, James Nicholson v imenu skupine ECR, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Sari Essayah in Corina Creţu.

Po postopku "catch the eye" so govorili Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Karin Kadenbach, Kristiina Ojuland, Charles Tannock, Eduard Kukan in Miloslav Ransdorf.

Govorila je Máire Geoghegan-Quinn (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika z dne 26.10.2012.


4.3. Razmere v Kambodži

Predlogi resolucij B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 in B7-0494/2012

Ana Gomes, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Jiří Maštálka, Barbara Lochbihler in Graham Watson so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Tunne Kelam v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE, Julie Girling v imenu skupine ECR, Eduard Kukan, Corina Creţu in Cecilia Wikström.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kristiina Ojuland, Oldřich Vlasák, Eija-Riitta Korhola in Franz Obermayr.

Govorila je Máire Geoghegan-Quinn (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika z dne 26.10.2012.


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

5. Nagrada Saharova 2012 (predstavitev prejemnikov)

Predsednik je sporočil, da je na seji tega dne konferenca predsednikov a soglasno imenovala Nasrina Sotudeha in Džafar Panahi (iranska aktivista) za prejemnika nagrade Saharova 2012.

Govorila sta Martin Callanan o naslednjem obisku Delegacije za odnose z Iranom v tej državi (predsednik je spomnil, da je o obisku odločala konferenca predsednikov) in Barbara Lochbihler o isti temi.

Podelitev nagrade bo decembra 2012 v Strasbourgu.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Razmere na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0476/2012, B7-0479/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 in B7-0492/2012

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0476/2012

(ki nadomešča B7-0476/2012, B7-0481/2012, B7-0487/2012, B7-0489/2012 in B7-0492/2012):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Anna Maria Corazza Bildt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eric Andrieu in Martin Kastler v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D;

Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen in Graham Watson v imenu skupine ALDE;

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen in Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2012)0400)

(Predlog resolucije B7-0479/2012 je brezpredmeten.)


6.2. Diskriminacija deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 in B7-0495/2012

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0477/2012

(ki nadomešča B7-0477/2012, B7-0480/2012, B7-0482/2012, B7-0485/2012, B7-0490/2012, B7-0493/2012 in B7-0495/2012):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Edit Bauer, Roberta Angelilli, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Tadeusz Zwiefka in Martin Kastler v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari in Minodora Cliveti v imenu skupine S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Charles Goerens, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Graham Watson in Alexandra Thein v imenu skupine ALDE;

Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Rui Tavares in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Peter van Dalen in Sajjad Karim v imenu skupine ECR;

Marie-Christine Vergiat in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL;

Bastiaan Belder v imenu skupine EFD.

Sprejeto (P7_TA(2012)0401)

Govoril je

Charles Tannock, ki je podal ustni predlog spremembe k odstavku 5.

Ker ni bilo ugovorov zoper dani ustni predlog spremembe, je le-ta bil upoštevan.


6.3. Razmere v Kambodži (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 in B7-0494/2012

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0478/2012

(ki nadomešča B7-0478/2012, B7-0483/2012, B7-0486/2012, B7-0488/2012, B7-0491/2012 in B7-0494/2012):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė in Eduard Kukan v imenu skupine PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Corina Creţu, Marc Tarabella in Robert Goebbels v imenu skupine S&D;

Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock in Adam Bielan v imenu skupine ECR;

Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2012)0402)


6.4. Sporazum med EU in ZDA o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podpisu in sklenitvi Sporazuma med vlado Združenih držav Amerike in Evropsko unijo o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme [09890/2012 - C7-0134/2012- 2012/0048(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Béla Kovács (A7-0275/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0403)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.5. Inovativni finančni instrumenti v povezavi z večletnim finančnim okvirom (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o inovativnih finančnih instrumentih v povezavi z večletnim finančnim okvirom [2012/2027(INI)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazábal Rubial (A7-0270/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0404)


6.6. Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2011 (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2011 [2012/2049(INI)] – Odbor za peticije. Poročevalka: Erminia Mazzoni (A7-0297/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0405)


6.7. Trgi finančnih instrumentov in razveljavitev Direktive 2004/39/ES ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov in razveljavitvi Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (prenovitev) [COM(2011)0656 - C7-0382/2011- 2011/0298(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Markus Ferber (A7-0306/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0406)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Govoril je, pred glasovanjem o osnutku zakonodajne resolucije, Markus Ferber (poročevalec) in zahteval vrnitev poročila odboru na podlagi člena 57(2) Poslovnika.

Parlament je zahtevo odobril.


6.8. Trgi finančnih instrumentov in sprememba Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov [COM(2011)0652 - C7-0359/2011- 2011/0296(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Markus Ferber (A7-0303/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0407)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Govorila sta, pred glasovanjem o osnutku zakonodajne resolucije, Markus Ferber (poročevalec), ki je na podlagi člena 57(2) Poslovnika zahteval vrnitev poročila odboru, in Robert Goebbels, ki je to zahtevo podprl.

Parlament je zahtevo odobril.


6.9. Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2012 (glasovanje)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2012 [2012/2150(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jean-Paul Gauzès (A7-0312/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0408)


6.10. Trgovinski odnosi med EU in Rusijo po vstopu Rusije v WTO (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0461/2012

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0409)

Govorila je

Inese Vaidere, ki je podala ustni predlog spremembe, ki uvaja nov odstavek za sedanji odstavek 14.

Ker ni bilo ugovorov zoper dani ustni predlog spremembe, je le-ta bil upoštevan.


6.11. Volitve v Belorusiji (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 in B7-0472/2012

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0463/2012

(ki nadomešča B7-0463/2012, B7-0464/2012, B7-0465/2012, B7-0466/2012, B7-0471/2012 in B7-0472/2012):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė in Michael Gahler v imenu skupine PPE;

Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari in Pino Arlacchi v imenu skupine S&D;

Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Norica Nicolai, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Hannu Takkula, Jelko Kacin in Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE;

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR;

Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2012)0410)


6.12. Volitve v Gruziji (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012, B7-0473/2012 in B7-0474/2012

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0467/2012

(ki nadomešča B7-0467/2012, B7-0468/2012, B7-0469/2012, B7-0470/2012 in B7-0473/2012):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Corien Wortmann-Kool, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Filip Kaczmarek, Paweł Zalewski, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė in Michael Gahler v imenu skupine PPE;

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Mojca Kleva, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Richard Falbr in Edit Herczog v imenu skupine S&D;

Norica Nicolai, Graham Watson, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Gerben-Jan Gerbrandy, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Jelko Kacin in Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE;

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Nicole Kiil-Nielsen in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki in Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2012)0411)

(Predlog resolucije B7-0474/2012 je brezpredmeten.)


7. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Eider Gardiazábal Rubial - A7-0270/2012
Iva Zanicchi in Monica Luisa Macovei

Poročilo: Erminia Mazzoni - A7-0297/2012
Peter Jahr in Seán Kelly

Poročilo: Markus Ferber - A7-0306/2012
Ewald Stadler, Peter Jahr in Charles Tannock

Poročilo: Markus Ferber - A7-0303/2012
Peter Jahr in Monica Luisa Macovei

Poročilo: Jean-Paul Gauzès - A7-0312/2012
Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Hannu Takkula in Seán Kelly

Trgovinski odnosi med EU in Rusijo po vstopu Rusije v WTO - B7-0461/2012
Ewald Stadler, Hannu Takkula in Seán Kelly

Volitve v Belorusiji - RC-B7-0463/2012
Adam Bielan, Kristiina Ojuland in Hannu Takkula

Volitve v Gruziji - RC-B7-0467/2012
Ewald Stadler, Kristiina Ojuland, Hannu Takkula in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė


9. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


10. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore

- Obveščanje zaposlenih in posvetovanje z njimi, predvidevanje in upravljanje prestrukturiranja (2012/2061(INI))
posredovano pristojni: EMPL
mnenje: JURI

- Izvrševanje Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))
posredovano pristojni: EMPL
mnenje: JURI, IMCO


11. Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 Poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile v registru zabeležene pisne izjave (člen 123(3) Poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

0023/2012

Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin, Kristian Vigenin

192

0024/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris

46

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

78

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

114

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

116

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

189

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

74

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

68

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

130

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

66

0033/2012

Mario Borghezio

7


12. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


13. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije:

- Imenovanje člana Evropske komisije (Tonio BORG - MT) (N7-0116/2012 - C7-0366/2012 - 2012/0807(NLE))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AFCO, IMCO

2) od poslancev Parlamenta, predlog priporočila (člen 121 Poslovnika)

- Anneli Jäätteenmäki, v imenu skupine ALDE. Predlog priporočila Evropskega parlamenta Svetu o prihodnjem razvoju politike EU za Arktiko (B7-0475/2012)

posredovano

pristojni :

AFET


14. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 19. novembra 2012 do 22. novembra 2012.


15. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 12.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Casa, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cottigny, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gál, Gallagher, García-Hierro Caraballo, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka,

Opazovalci

Božinović

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov