Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2004(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0305/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0305/2012

Συζήτηση :

PV 19/11/2012 - 26
CRE 19/11/2012 - 26

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2012 - 6.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0429

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

26. Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας [2012/2004(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Heinz K. Becker (A7-0305/2012)

Ο Heinz K. Becker προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Anthea McIntyre, Roberta Angelilli, Silvia-Adriana Ţicău, Elena Băsescu, Iosif Matula, Evelyn Regner, Petru Constantin Luhan και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2012.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου