Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 19 november 2012 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
 7.Mededeling van de Voorzitter
 8.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 9.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 10.Vervallen schriftelijke verklaringen
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord en schriftelijke verklaringen (indiening)
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Verzoekschriften
 14.Kredietoverschrijvingen
 15.Ingekomen stukken
 16.Regeling van de werkzaamheden
 17.De rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ***I (debat)
 18.Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (debat)
 19.Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren van explosieven ***I (debat)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Kaart-, internet- en mobiele betalingen (korte presentatie)
 22.Schaduwbankieren (korte presentatie)
 23.Bescherming van kinderen in de digitale wereld (korte presentatie)
 24.Tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake kredietovereenkomsten voor consumenten (korte presentatie)
 25.Sociaal investeringspact (korte presentatie)
 26.Initiatief voor sociaal ondernemerschap (korte presentatie)
 27.Goedkeuring van en markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers ***I - Goedkeuring van landbouw- of bosbouwvoertuigen ***I (debat)
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (192 kb) Presentielijst (58 kb) 
 
Notulen (180 kb) Presentielijst (50 kb) 
 
Notulen (244 kb) Presentielijst (63 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid