Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2151(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0339/2012

Внесени текстове :

A7-0339/2012

Разисквания :

PV 20/11/2012 - 3
CRE 20/11/2012 - 3

Гласувания :

PV 20/11/2012 - 6.19
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0430

Протокол
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург

3. Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад с препоръки към Комисията относно доклада на председателите на Европейския съвет, Европейската комисия, Европейската централна банка и Еврогрупата "Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз“ [2012/2151(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

Marianne Thyssen представи доклада.

Изказаха се: Loucas Louca (действащ председател на Съвета) и Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Pervenche Berès (докладчик по становището на комисията EMPL), Roberto Gualtieri (докладчик по становището на комисията AFCO), Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE, Liem Hoang Ngoc, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Ivo Strejček, от името на групата ECR, Sampo Terho, от името на групата EFD, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Peter Martin, Sylvie Goulard, Gerald Häfner, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Marta Andreasen, Cornelis de Jong, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Ивайло Калфин, Wolf Klinz, Vicky Ford, Liisa Jaakonsaari, като тя зададе въпрос „синя карта“ на Wolf Klinz, който отговори на въпроса, Gunnar Hökmark, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Peter Martin, Peter Simon, Andrew Duff, Ildikó Gáll-Pelcz, George Sabin Cutaş, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner и Krišjānis Kariņš.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zofija Mazej Kukovič, Edit Herczog и Peter van Dalen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sergio Gaetano Cofferati, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Michel Barnier, Loucas Louca и Marianne Thyssen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.19 от протокола от 20.11.2012.

Правна информация - Политика за поверителност