Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2151(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0339/2012

Indgivne tekster :

A7-0339/2012

Forhandlinger :

PV 20/11/2012 - 3
CRE 20/11/2012 - 3

Afstemninger :

PV 20/11/2012 - 6.19
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0430

Protokol
Tirsdag den 20. november 2012 - Strasbourg

3. Hen imod en egentlig økonomisk og monetær union (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om rapporten fra formændene for Det Europæiske Råd, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen: "Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union" [2012/2151(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

Marianne Thyssen forelagde sin betænkning.

Talere: Loucas Louca (formand for Rådet) og Michel Barnier (medlem af Kommissionen).

Talere: Pervenche Berès (ordfører for udtalelse fra EMPL), Roberto Gualtieri (ordfører for udtalelse fra AFCO), Corien Wortmann-Kool for PPE-Gruppen, Liem Hoang Ngoc for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Ivo Strejček for ECR-Gruppen, Sampo Terho for EFD-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Auke Zijlstra, løsgænger, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Peter Martin, Sylvie Goulard, Gerald Häfner, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Marta Andreasen, Cornelis de Jong, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Ivailo Kalfin, Wolf Klinz, Vicky Ford, Liisa Jaakonsaari, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Wolf Klinz, som besvarede spørgsmålet, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Peter Martin, Peter Simon, Andrew Duff, Ildikó Gáll-Pelcz, George Sabin Cutaş, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner og Krišjānis Kariņš.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zofija Mazej Kukovič, Edit Herczog og Peter van Dalen.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sergio Gaetano Cofferati, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber og Andrew Henry William Brons.

Talere: Michel Barnier, Loucas Louca og Marianne Thyssen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.19 i protokollen af 20.11.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik