Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2151(INL)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0339/2012

Ingediende teksten :

A7-0339/2012

Debatten :

PV 20/11/2012 - 3
CRE 20/11/2012 - 3

Stemmingen :

PV 20/11/2012 - 6.19
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0430

Notulen
Dinsdag 20 november 2012 - Straatsburg

3. Naar een echte Economische en Monetaire Unie (debat)
Volledige verslagen

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over het verslag van de voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de Eurogroep "Naar een echte Economische en Monetaire Unie" [2012/2151(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

Marianne Thyssen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Loucas Louca (fungerend voorzitter van de Raad) en Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Roberto Gualtieri (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie, Liem Hoang Ngoc, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Ivo Strejček, namens de ECR-Fractie, Sampo Terho, namens de EFD-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Peter Martin, Sylvie Goulard, Gerald Häfner, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Marta Andreasen, Cornelis de Jong, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Ivailo Kalfin, Wolf Klinz, Vicky Ford, Liisa Jaakonsaari, laatstgenoemde om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Wolf Klinz die deze beantwoordt, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Peter Martin, Peter Simon, Andrew Duff, Ildikó Gáll-Pelcz, George Sabin Cutaş, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner en Krišjānis Kariņš.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zofija Mazej Kukovič, Edit Herczog en Peter van Dalen.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sergio Gaetano Cofferati, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier, Loucas Louca en Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.19 van de notulen van 20.11.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid