Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2151(INL)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0339/2012

Teksty złożone :

A7-0339/2012

Debaty :

PV 20/11/2012 - 3
CRE 20/11/2012 - 3

Głosowanie :

PV 20/11/2012 - 6.19
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0430

Protokół
Wtorek, 20 listopada 2012 r. - Strasburg

3. W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie sprawozdania przewodniczących Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Eurogrupy pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej” [2012/2151(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

Marianne Thyssen przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Loucas Louca (urzędujący przewodniczący Rady) i Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Pervenche Berès (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Roberto Gualtieri (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE, Liem Hoang Ngoc w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie Krisztiny Morvai zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Ivo Strejček w imieniu grupy ECR, Sampo Terho w imieniu grupy EFD, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra niezrzeszony, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira, który odpowiedział również na pytanie Hans-Petera Martina zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Sylvie Goulard, Gerald Häfner, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Marta Andreasen, Cornelis de Jong, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Ivailo Kalfin, Wolf Klinz, Vicky Ford, Liisa Jaakonsaari, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Wolfowi Klinzowi, który na nie odpowiedział, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie Hans-Petera Martina zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Peter Simon, Andrew Duff, Ildikó Gáll-Pelcz, George Sabin Cutaş, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner i Krišjānis Kariņš.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zofija Mazej Kukovič, Edit Herczog i Peter van Dalen.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Gaetano Cofferati, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Michel Barnier, Loucas Louca i Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.19 protokołu z dnia 20.11.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności