Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2151(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0339/2012

Predkladané texty :

A7-0339/2012

Rozpravy :

PV 20/11/2012 - 3
CRE 20/11/2012 - 3

Hlasovanie :

PV 20/11/2012 - 6.19
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0430

Zápisnica
Utorok, 20. novembra 2012 - Štrasburg

3. Smerom ku skutočnej hospodárskej a menovej únii (rozprava)
Doslovný zápis

Správa s odporúčaniami Komisii týkajúcimi sa správy predsedu Európskej rady, predsedu Európskej komisie, prezidenta Európskej centrálnej banky a predsedu Euroskupiny s názvom Smerom ku skutočnej hospodárskej a menovej únii [2012/2151(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

Marianne Thyssen uviedla správu.

V rozprave vystúpili: Loucas Louca (úradujúci predseda Rady) a Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pervenche Berès (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Roberto Gualtieri (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Corien Wortmann-Kool v mene skupiny PPE, Liem Hoang Ngoc v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Ivo Strejček v mene skupiny ECR, Sampo Terho v mene skupiny EFD, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Auke Zijlstra – nezaradený poslanec, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Peter Martin, Sylvie Goulard, Gerald Häfner, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Marta Andreasen, Cornelis de Jong, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Ivailo Kalfin, Wolf Klinz, Vicky Ford, Liisa Jaakonsaari, posledne uvedená, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Wolfovi Klinzovi, ktorý na ňu odpovedal, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Peter Martin, Peter Simon, Andrew Duff, Ildikó Gáll-Pelcz, George Sabin Cutaş, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner a Krišjānis Kariņš.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zofija Mazej Kukovič, Edit Herczog a Peter van Dalen.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sergio Gaetano Cofferati, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber a Andrew Henry William Brons.

V rozprave vystúpili: Michel Barnier, Loucas Louca a Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.19 zápisnice zo dňa 20.11.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia