Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2151(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0339/2012

Ingivna texter :

A7-0339/2012

Debatter :

PV 20/11/2012 - 3
CRE 20/11/2012 - 3

Omröstningar :

PV 20/11/2012 - 6.19
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0430

Protokoll
Tisdagen den 20 november 2012 - Strasbourg

3. Mot en verklig ekonomisk och monetär union (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rapporten från ordförandena för Europeiska rådet, Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken och Eurogruppen med titeln "Mot en verklig ekonomisk och monetär union" [2012/2151(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

Marianne Thyssen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Loucas Louca (rådets tjänstgörande ordförande) och Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Pervenche Berès (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Roberto Gualtieri (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Corien Wortmann-Kool för PPE-gruppen, Liem Hoang Ngoc för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Ivo Strejček för ECR-gruppen, Sampo Terho för EFD-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Auke Zijlstra, grupplös, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Peter Martin, Sylvie Goulard, Gerald Häfner, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Marta Andreasen, Cornelis de Jong, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Ivailo Kalfin, Wolf Klinz, Vicky Ford, Liisa Jaakonsaari, som ställde en fråga ("blått kort") till Wolf Klinz, som besvarade frågan, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Peter Martin, Peter Simon, Andrew Duff, Ildikó Gáll-Pelcz, George Sabin Cutaş, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner och Krišjānis Kariņš.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zofija Mazej Kukovič, Edit Herczog och Peter van Dalen.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Gaetano Cofferati, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber och Andrew Henry William Brons.

Talare: Michel Barnier, Loucas Louca och Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.19 i protokollet av den 20.11.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy