Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург

4. Време за въпроси към Комисията
Пълни стенографски протоколи

Стимулиране на европейската промишленост за създаване на растеж и работни места

Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) и László Andor (член на Комисията)

Председателят припомни накратко процедурата във връзка с времето за въпроси към Комисията.

Antonio Tajani и László Andor отговориха на въпросите, зададени от членовете на ЕП: Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Sergio Gaetano Cofferati, Philippe De Backer, Elisabeth Schroedter, Danuta Jazłowiecka, Josefa Andrés Barea, Nikolaos Chountis, Phil Bennion, Roberta Angelilli и Krisztina Morvai.

Времето за въпроси към Комисията приключи.

Правна информация - Политика за поверителност