Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 20 noiembrie 2012 - Strasbourg

4. Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei
Stenograma

Stimularea industriei europene cu scopul de a genera creştere economică şi a crea locuri de muncă

Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei) şi László Andor (membru al Comisiei)

Preşedintele a readus succint în atenţie modalităţile de desfăşurare a timpului afectat întrebărilor adresate Comisiei.

Antonio Tajani şi László Andor au răspuns la întrebările adresate de către următorii deputaţi: Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Sergio Gaetano Cofferati, Philippe De Backer, Elisabeth Schroedter, Danuta Jazłowiecka, Josefa Andrés Barea, Nikolaos Chountis, Phil Bennion, Roberta Angelilli şi Krisztina Morvai.

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate