Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 20. novembra 2012 - Štrasburg

4. Hodina otázok pre Komisiu
Doslovný zápis

Podpora európskeho priemyslu v záujme rastu a zamestnanosti

Antonio Tajani (podpredseda Komisie) a László Andor (člen Komisie)

Predseda stručne pripomenul spôsob, akým prebieha hodina otázok pre Komisiu.

Antonio Tajani a László Andor odpovedali na otázky, ktoré položili poslanci: Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Sergio Gaetano Cofferati, Philippe De Backer, Elisabeth Schroedter, Danuta Jazłowiecka, Josefa Andrés Barea, Nikolaos Chountis, Phil Bennion, Roberta Angelilli a Krisztina Morvai.

Čas vyhradený pre otázky pre Komisiu sa skončil.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia