Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 20 november 2012 - Strasbourg

4. Frågestund med frågor till kommissionen
Fullständigt förhandlingsreferat

Stimulans för Europas industri med avseende på tillväxt och sysselsättning

Antonio Tajani (vice ordförande för kommissionen) och László Andor (ledamot av kommissionen)

Talmannen påminde i korta ordalag om hur frågestunden med frågor till kommissionen skulle genomföras.

Antonio Tajani och László Andor besvarade de frågor som ställts av följande ledamöter: Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Sergio Gaetano Cofferati, Philippe De Backer, Elisabeth Schroedter, Danuta Jazłowiecka, Josefa Andrés Barea, Nikolaos Chountis, Phil Bennion, Roberta Angelilli och Krisztina Morvai.

Frågestunden med frågor till kommissionen avslutades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy