Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

5. Έλεγχος των εντολών
Πλήρη Πρακτικά

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms και Herbert Reul σχετικά με την έκθεση με θέμα το σχιστολιθικό αέριο που οργανώθηκε στους χώρους του Κοινοβουλίου.

°
° ° °

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει την εντολή της Patricia van der Kammen με ισχύ από 3ης Οκτωβρίου 2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου