Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

5. Έλεγχος των εντολών
CRE

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms και Herbert Reul σχετικά με την έκθεση με θέμα το σχιστολιθικό αέριο που οργανώθηκε στους χώρους του Κοινοβουλίου.

°
° ° °

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει την εντολή της Patricia van der Kammen με ισχύ από 3ης Οκτωβρίου 2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου