Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0212(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0446/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0446/2011

Συζήτηση :

PV 19/11/2012 - 27
CRE 19/11/2012 - 27

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2012 - 6.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0425

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

6.14. Έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση γεωργικών ή δασικών οχημάτων [COM(2010)0395 - C7-0204/2010- 2010/0212(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Pier Antonio Panzeri (A7-0446/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0425)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0425)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου