Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 20. listopadu 2012 - Štrasburk

6. Hlasování
Doslovné záznamy

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

6.2. Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

6.3. Zvláštní dočasná opatření pro nábor úředníků a dočasných zaměstnanců Evropské unie ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

6.4. Přistoupení EU k Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním působeným průzkumem a využíváním pevninského šelfu a mořského dna a jeho podloží *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

6.5. Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Dánska a místní vládou Grónska o partnerství v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

6.6. Právo být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

6.7. Provádění směrnice o spotřebitelském úvěru (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

6.8. Pakt o sociálních investicích (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

6.9. Propagační a informační opatření na podporu zemědělských produktů (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

6.10. Provádění směrnice o právu na opětný prodej (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

6.11. Změna článku 70 jednacího řádu o interinstitucionálních jednáních v rámci legislativních postupů (hlasování)

6.12. Změna článku 181 jednacího řádu o doslovných záznamech a článku 182 o audiovizuálním záznamu ze zasedání (hlasování)

6.13. Schvalování a dozor nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek ***I (hlasování)

6.14. Schvalování zemědělských a lesnických vozidel ***I (hlasování)

6.15. Platby prováděné kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (hlasování)

6.16. Stínové bankovnictví (hlasování)

6.17. Ochrana dětí v digitálním prostředí (hlasování)

6.18. Iniciativa pro sociální podnikání (hlasování)

6.19. Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii (hlasování)

6.20. Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2011 (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí