Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 20 listopada 2012 r. - Strasburg

6. Głosowanie
Pełne sprawozdanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

6.2. Wprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

6.3. Szczególne tymczasowe środki w zakresie rekrutacji urzędników Unii Europejskiej i pracowników zatrudnionych na czas określony ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

6.4. Przystąpienie UE do Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem powstałym w wyniku działalności poszukiwawczej i wydobywczej na szelfie kontynentalnym oraz na dnie morskim i w jego podglebiu *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

6.5. Uprawnienia do połowów oraz rekompensata finansowa przewidziana w Umowie partnerskiej w sprawie połowów WE-Dania/Grenlandia *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

6.6. Prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli UE mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

6.7. Wdrożenie dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

6.8. Pakt inwestycji społecznych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

6.9. Działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych - strategia na rzecz promowania smaków Europy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

6.10. Stosowanie dyrektywy w sprawie prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

6.11. Zmiana art. 70 Regulaminu PE w sprawie negocjacji międzyinstytucjonalnych w procedurach ustawodawczych (głosowanie)

6.12. Zmiana art. 181 Regulaminu PE dotyczącego pełnych sprawozdań z obrad oraz art. 182 Regulaminu PE dotyczącego audiowizualnego zapisu obrad (głosowanie)

6.13. Homologacja i nadzór rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców ***I (głosowanie)

6.14. Homologacja pojazdów rolniczych lub leśnych ***I (głosowanie)

6.15. Płatności realizowane kartami płatniczymi, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych (głosowanie)

6.16. Równoległy system bankowy (głosowanie)

6.17. Ochrona dzieci w świecie cyfrowym (głosowanie)

6.18. Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej (głosowanie)

6.19. W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej (głosowanie)

6.20. Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2011 r. (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności