Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

7. Πανηγυρική συνεδρίαση - Αϊτή
Πλήρη Πρακτικά

(Από τις 12.35 έως τις 13.00, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της ομιλίας του Michel Martelly, Προέδρου της Αϊτής.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου