Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

8. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Tadeusz Zwiefka - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei и Daniel Hannan

Доклад Jan Mulder - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei и Daniel Hannan

Доклад Birgit Collin-Langen - A7-0343/2012
Giommaria Uggias и Monica Luisa Macovei

Доклад Danuta Jazłowiecka - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská и Danuta Jazłowiecka

Доклад Wim van de Camp - A7-0445/2011
George Lyon

Изказа се Charles Tannock относно провеждането на устните обяснения на вот.

Доклад Wim van de Camp - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi и Adam Bielan

Доклад Pier Antonio Panzeri - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan и Elena Băsescu

Доклад Sampo Terho - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei и Miroslav Mikolášik

Доклад Saïd El Khadraoui - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

Доклад Silvia Costa - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik и Elena Băsescu

Доклад Heinz K. Becker - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva и Raffaele Baldassarre

Доклад Marianne Thyssen - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva и Anna Záborská

Правна информация - Политика за поверителност