Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 20. listopadu 2012 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

8. Vysvětlení hlasování
Doslovné záznamy

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Tadeusz Zwiefka - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei a Daniel Hannan

zpráva Jan Mulder - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei a Daniel Hannan

zpráva Birgit Collin-Langen - A7-0343/2012
Giommaria Uggias a Monica Luisa Macovei

zpráva Danuta Jazłowiecka - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská a Danuta Jazłowiecka

zpráva Wim van de Camp - A7-0445/2011
George Lyon

Vystoupil Charles Tannock k průběhu ústních vysvětlení hlasování.

zpráva Wim van de Camp - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi a Adam Bielan

zpráva Pier Antonio Panzeri - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan a Elena Băsescu

zpráva Sampo Terho - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei a Miroslav Mikolášik

zpráva Saïd El Khadraoui - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

zpráva Silvia Costa - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik a Elena Băsescu

zpráva Heinz K. Becker - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva Kekuš a Raffaele Baldassarre

zpráva Marianne Thyssen - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva Kekuš a Anna Záborská

Právní upozornění - Ochrana soukromí