Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 20. marraskuuta 2012 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

8. Äänestysselitykset
CRE

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Tadeusz Zwiefka - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei ja Daniel Hannan

Mietintö Jan Mulder - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei ja Daniel Hannan

Mietintö Birgit Collin-Langen - A7-0343/2012
Giommaria Uggias ja Monica Luisa Macovei

Mietintö Danuta Jazłowiecka - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská ja Danuta Jazłowiecka

Mietintö Wim van de Camp - A7-0445/2011
George Lyon

Charles Tannock käytti puheenvuoron suullisten äänestysselitysten antamisesta.

Mietintö Wim van de Camp - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi ja Adam Bielan

Mietintö Pier Antonio Panzeri - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan ja Elena Băsescu

Mietintö Sampo Terho - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei ja Miroslav Mikolášik

Mietintö Saïd El Khadraoui - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

Mietintö Silvia Costa - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik ja Elena Băsescu

Mietintö Heinz K. Becker - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva ja Raffaele Baldassarre

Mietintö Marianne Thyssen - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva ja Anna Záborská

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö