Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2012. gada 20. novembris - Strasbūra

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

8. Balsojuma skaidrojumi
Stenogramma

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Tadeusz Zwiefka ziņojums - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei un Daniel Hannan

Jan Mulder ziņojums - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei un Daniel Hannan

Birgit Collin-Langen ziņojums - A7-0343/2012
Giommaria Uggias un Monica Luisa Macovei

Danuta Jazłowiecka ziņojums - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská un Danuta Jazłowiecka

Wim van de Camp ziņojums - A7-0445/2011
George Lyon

Uzstājās Charles Tannock par mutisko balsojuma skaidrojumu norisi.

Wim van de Camp ziņojums - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi un Adam Bielan

Pier Antonio Panzeri ziņojums - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan un Elena Băsescu

Sampo Terho ziņojums - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei un Miroslav Mikolášik

Saïd El Khadraoui ziņojums - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

Silvia Costa ziņojums - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik un Elena Băsescu

Heinz K. Becker ziņojums - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva Kekuš un Raffaele Baldassarre

Marianne Thyssen ziņojums - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva Kekuš un Anna Záborská

Juridisks paziņojums - Privātuma politika