Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 20 november 2012 - Straatsburg

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

8. Stemverklaringen
Volledige verslagen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Tadeusz Zwiefka - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei en Daniel Hannan

Verslag Jan Mulder - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei en Daniel Hannan

Verslag Birgit Collin-Langen - A7-0343/2012
Giommaria Uggias en Monica Luisa Macovei

Verslag Danuta Jazłowiecka - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská en Danuta Jazłowiecka

Verslag Wim van de Camp - A7-0445/2011
George Lyon

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock over het verloop van de mondelinge stemverklaringen.

Verslag Wim van de Camp - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi en Adam Bielan

Verslag Pier Antonio Panzeri - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan en Elena Băsescu

Verslag Sampo Terho - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei en Miroslav Mikolášik

Verslag Saïd El Khadraoui - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

Verslag Silvia Costa - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik en Elena Băsescu

Verslag Heinz K. Becker - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva Kekuš en Raffaele Baldassarre

Verslag Marianne Thyssen - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva Kekuš en Anna Záborská.

Juridische mededeling - Privacybeleid