Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 20 listopada 2012 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
Pełne sprawozdanie

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Tadeusz Zwiefka - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei i Daniel Hannan

Sprawozdanie Jan Mulder - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei i Daniel Hannan

Sprawozdanie Birgit Collin-Langen - A7-0343/2012
Giommaria Uggias i Monica Luisa Macovei

Sprawozdanie Danuta Jazłowiecka - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská i Danuta Jazłowiecka

Sprawozdanie Wim van de Camp - A7-0445/2011
George Lyon

Głos zabrał Charles Tannock na temat przebiegu wyjaśnienia do głosowania ustnego.

Sprawozdanie Wim van de Camp - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi i Adam Bielan

Sprawozdanie Pier Antonio Panzeri - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan i Elena Băsescu

Sprawozdanie Sampo Terho - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei i Miroslav Mikolášik

Sprawozdanie Saïd El Khadraoui - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

Sprawozdanie Silvia Costa - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik i Elena Băsescu

Sprawozdanie Heinz K. Becker - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva Kekuš i Raffaele Baldassarre

Sprawozdanie Marianne Thyssen - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva Kekuš i Anna Záborská

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności