Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 20 noiembrie 2012 - Strasbourg

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

8. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raportul Tadeusz Zwiefka - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei şi Daniel Hannan

Raportul Jan Mulder - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei şi Daniel Hannan

Raportul Birgit Collin-Langen - A7-0343/2012
Giommaria Uggias şi Monica Luisa Macovei

Raportul Danuta Jazłowiecka - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská şi Danuta Jazłowiecka

Raportul Wim van de Camp - A7-0445/2011
George Lyon

A intervenit Charles Tannock, cu privire la desfăşurarea explicaţiilor orale privind votul.

Raportul Wim van de Camp - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi şi Adam Bielan

Raportul Pier Antonio Panzeri - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan şi Elena Băsescu

Raportul Sampo Terho - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei şi Miroslav Mikolášik

Raportul Saïd El Khadraoui - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

Raportul Silvia Costa - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik şi Elena Băsescu

Raportul Heinz K. Becker - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva Kekuš şi Raffaele Baldassarre

Raportul Marianne Thyssen - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva Kekuš şi Anna Záborská

Aviz juridic - Politica de confidențialitate