Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 20. novembra 2012 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

8. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Tadeusz Zwiefka - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei a Daniel Hannan

Správa: Jan Mulder - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei a Daniel Hannan

Správa: Birgit Collin-Langen - A7-0343/2012
Giommaria Uggias a Monica Luisa Macovei

Správa: Danuta Jazłowiecka - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská a Danuta Jazłowiecka

Správa: Wim van de Camp - A7-0445/2011
George Lyon

V rozprave vystúpil Charles Tannock k priebehu vysvetlení ústneho hlasovania.

Správa: Wim van de Camp - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi a Adam Bielan

Správa: Pier Antonio Panzeri - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan a Elena Băsescu

Správa: Sampo Terho - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei a Miroslav Mikolášik

Správa: Saïd El Khadraoui - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

Správa: Silvia Costa - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik a Elena Băsescu

Správa: Heinz K. Becker - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva Kekuš a Raffaele Baldassarre

Správa: Marianne Thyssen - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva Kekuš a Anna Záborská

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia