Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 20. november 2012 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

8. Obrazložitve glasovanja
CRE

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Tadeusz Zwiefka - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei in Daniel Hannan

Poročilo: Jan Mulder - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei in Daniel Hannan

Poročilo: Birgit Collin-Langen - A7-0343/2012
Giommaria Uggias in Monica Luisa Macovei

Poročilo: Danuta Jazłowiecka - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská in Danuta Jazłowiecka

Poročilo: Wim van de Camp - A7-0445/2011
George Lyon

Govoril je Charles Tannock o poteku ustnih obrazložitev glasovanja.

Poročilo: Wim van de Camp - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi in Adam Bielan

Poročilo: Pier Antonio Panzeri - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan in Elena Băsescu

Poročilo: Sampo Terho - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei in Miroslav Mikolášik

Poročilo: Saïd El Khadraoui - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

Poročilo: Silvia Costa - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik in Elena Băsescu

Poročilo: Heinz K. Becker - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva in Raffaele Baldassarre

Poročilo: Marianne Thyssen - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva in Anna Záborská

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov