Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 20 november 2012 - Straatsburg

9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Gilles Pargneaux heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet heeft gewerkt bij de stemmingen over de verslagen A7-0320/2012, A7-0269/2012, A7-0359/2012, A7-0319/2012, A7-0358/2012 et A7-0352/2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid