Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 20 november 2012 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 14.10 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid