Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2308(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0283/2012

Rozpravy :

PV 20/11/2012 - 11
CRE 20/11/2012 - 11

Hlasování :

PV 21/11/2012 - 5.12
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0443

Zápis
Úterý, 20. listopadu 2012 - Štrasburk

11. Dopady těžby břidlicového plynu a břidličné ropy na životní prostředí – Průmyslová, energetická a ostatní hlediska břidlicového plynu a ropy (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o dopadech těžby břidlicového plynu a břidličné ropy na životní prostředí [2011/2308(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Zpráva o průmyslových, energetických a ostatních hlediscích břidlicového plynu a ropy [2011/2309(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

Vystoupila Rebecca Harms, která se vrátila ke svému vystoupení před hlasováním a požádala, aby byla výstava o břidlicovém plynu pořádaná zájmovou skupinou, jež není uvedena na seznamu lobbistů, odstraněna nebo aby byl pořadatel, „Občanská iniciativa pro odpovědnou energii“, zapsán do rejstříku lobbistů s cílem dodržovat transparentnost. Předsedající vzala vystoupení na vědomí, zdůraznila však, že výstava byla řádně povolena.

Vystoupil Holger Krahmer k vystoupení, které učinila Rebecca Harms.

Bogusław Sonik a Niki Tzavela uvedli zprávy.

Vystoupili: Janez Potočnik (člen Komise) a Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Catherine Grèze (navrhovatelka výboru DEVE), která rovněž odpověděla na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Konrad Szymański, Filip Kaczmarek a Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (navrhovatelka výboru JURI), Jan Březina za skupinu PPE, Linda McAvan za skupinu S&D, Fiona Hall za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Konrad Szymański, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Jan Březina a Lena Kolarska-Bobińska, Konrad Szymański za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Sandrine Bélier a Andres Perello Rodriguez, Tadeusz Cymański za skupinu EFD, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Robert Goebbels a Paweł Robert Kowal, a Nick Griffin nezařazený.

PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek PROTASIEWICZ
místopředseda

Vystoupili: Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage, která rovněž odpověděla na čtyři otázky, které zvednutím modré karty položili Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi a Lena Kolarska-Bobińska, Michèle Rivasi, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrzej Grzyb, Anna Rosbach, Niki Tzavela k průběhu rozpravy, Paul Nuttall, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sandrine Bélier, Sabine Wils, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Mairead McGuinness, Marek Henryk Migalski k průběhu rozpravy, Sabine Wils, aby odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Holger Krahmer a Romana Jordan, Andreas Mölzer, Richard Seeber, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Claude Turmes a Michèle Rivasi, Franz Obermayr k průběhu rozpravy, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels a Graham Watson.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Vystoupili: Andrzej Grzyb a Struan Stevenson, aby zvednutím modré karty položil dvě otázky Grahamu Watsonovi, který na ně odpověděl, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß a Lena Kolarska-Bobińska.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach a Mairead McGuinness.

Vystoupili: Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik a Niki Tzavela.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.12 zápisu ze dne 21.11.2012 a bod 5.13 zápisu ze dne 21.11.2012.

Právní upozornění - Ochrana soukromí