Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2308(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0283/2012

Forhandlinger :

PV 20/11/2012 - 11
CRE 20/11/2012 - 11

Afstemninger :

PV 21/11/2012 - 5.12
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0443

Protokol
Tirsdag den 20. november 2012 - Strasbourg

11. Miljøindvirkninger af udvinding af skifergas og skiferolie - Industrielle, energimæssige og øvrige aspekter af skifergas og skiferolie (forhandling)
CRE

Betænkning om miljøindvirkninger af udvinding af skifergas og skiferolie [2011/2308(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Betænkning om de industrielle, energimæssige og øvrige aspekter af skifergas og -olie [2011/2309(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

Rebecca Harms tog ordet og vendte tilbage til sit indlæg forud for afstemningen og anmodede om, at udstillingen om skifergas, der var organiseret af en interessegruppe, som ikke var opført på listen over lobbyister, blev afmonteret, og at organisatøren "Citizens' Initiative For Responsible Energy" skulle anføres på listen over lobbyister for at respektere gennemsigtigheden. Formanden tog dette til efterretning, men understregede samtidig, at udstillingen var behørigt autoriseret.

Holger Krahmer tog ordet om indlægget fra Rebecca Harms.

Bogusław Sonik og Niki Tzavela forelagde deres betænkninger.

Talere: Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Catherine Grèze (ordfører for udtalelse fra DEVE), som ligeledes besvarede tre blåt kort-spørgsmål fra Konrad Szymański, Filip Kaczmarek og Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (ordfører for udtalelse fra JURI), Jan Březina for PPE-Gruppen, Linda McAvan for S&D-Gruppen, Fiona Hall for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Konrad Szymański, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Jan Březina og Lena Kolarska-Bobińska, Konrad Szymański for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Sandrine Bélier og Andres Perello Rodriguez, Tadeusz Cymański for EFD-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Robert Goebbels og Paweł Robert Kowal, og Nick Griffin, løsgænger.

FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

Talere: Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage, som ligeledes besvarede fire blåt kort-spørgsmål fra Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi og Lena Kolarska-Bobińska, Michèle Rivasi, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrzej Grzyb, Anna Rosbach, Niki Tzavela, om afviklingen af forhandlingen, Paul Nuttall, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sandrine Bélier, Sabine Wils, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Mairead McGuinness, Marek Henryk Migalski, om afviklingen af forhandlingen, Sabine Wils, for at besvare to andre blåt kort-spørgsmål fra Holger Krahmer og Romana Jordan, Andreas Mölzer, Richard Seeber, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Claude Turmes og Michèle Rivasi, Franz Obermayr, om afviklingen af forhandlingen, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels og Graham Watson.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Talere: Andrzej Grzyb og Struan Stevenson for at stille to blåt kort-spørgsmål til Graham Watson, som besvarede spørgsmålene, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß og Lena Kolarska-Bobińska.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach og Mairead McGuinness.

Talere: Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik og Niki Tzavela.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.12 i protokollen af 21.11.2012 og punkt 5.13 i protokollen af 21.11.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik