Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2308(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0283/2012

Arutelud :

PV 20/11/2012 - 11
CRE 20/11/2012 - 11

Hääletused :

PV 21/11/2012 - 5.12
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0443

Protokoll
Teisipäev, 20. november 2012 - Strasbourg

11. Kildagaasi ja põlevkiviõli ammutamise keskkonnamõju - Kildagaasi ja põlevkivi tööstuslikud, energeetilised ja muud aspektid (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport kildagaasi ja põlevkiviõli ammutamise keskkonnamõju kohta [2011/2308(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Raport kildagaasi ja põlevkiviõli tööstuslike, energeetiliste ja muude aspektide kohta [2011/2309(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

Sõna võttis Rebecca Harms, kes pöördus tagasi oma hääletuse eel toimunud sõnavõtu juurde ja nõudis, et kildagaasi käsitlev väljapanek, mille korraldas lobistide nimekirja mittekuuluv huvirühm, võetaks maha, vastasel juhul tuleks väljapaneku korraldaja Citizens' Initiative For Responsible Energy kanda läbipaistvuse nõudest kinni pidamiseks lobistide registrisse. Asepresident võttis selle teadmiseks, kuid toonitas samas, et väljapaneku korraldamiseks anti nõuetekohaselt luba..

Holger Krahmer võttis sõna Rebecca Harmsi sõnavõtu kohta.

Bogusław Sonik ja Niki Tzavela tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Janez Potočnik (komisjoni liige) ja Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Catherine Grèze (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi kolmele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Konrad Szymański, Filip Kaczmarek ja Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Jan Březina fraktsiooni PPE nimel, Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel, Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Konrad Szymański, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Jan Březina ja Lena Kolarska-Bobińska, Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Sandrine Bélier ja Andres Perello Rodriguez, Tadeusz Cymański fraktsiooni EFD nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Robert Goebbels ja Paweł Robert Kowal, ja Nick Griffin (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

Sõna võtsid Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage, kes vastas ühtlasi neljale küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi ja Lena Kolarska-Bobińska, Michèle Rivasi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrzej Grzyb, Anna Rosbach, Niki Tzavela arutelu korralduse kohta, Paul Nuttall, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sandrine Bélier, Sabine Wils, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Mairead McGuinness, Marek Henryk Migalski arutelu korralduse kohta, Sabine Wils, kes vastas kahele muule küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Holger Krahmer ja Romana Jordan, Andreas Mölzer, Richard Seeber, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Claude Turmes ja Michèle Rivasi, Franz Obermayr arutelu kohta, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels ja Graham Watson.

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Sõna võtsid Andrzej Grzyb ja Struan Stevenson, kes esitasid sinist kaarti tõstes kaks küsimust Graham Watsonile, kes vastas neile, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß ja Lena Kolarska-Bobińska.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach ja Mairead McGuinness.

Sõna võtsid Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik ja Niki Tzavela.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.11.2012protokoll punkt 5.12 ja 21.11.2012protokoll punkt 5.13.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika