Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2308(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0283/2012

Debatai :

PV 20/11/2012 - 11
CRE 20/11/2012 - 11

Balsavimas :

PV 21/11/2012 - 5.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0443

Protokolas
Antradienis, 2012 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras

11. Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikis aplinkai. Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos pramoniniai, energetiniai ir kiti aspektai (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikio aplinkai [2011/2308(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Pranešimas dėl skalūnų dujų ir skalūnų alyvos pramoninių, energetinių ir kitų aspektų [2011/2309(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

Kalbėjo Rebecca Harms; ji pratęsė savo kalbą, pasakytą prieš balsavimą, ir paprašė, kad būtų išardyta paroda apie skalūnų dujas, surengta interesų grupės, kuri nėra įtraukta į lobistų sąrašą, arba kad organizatorė „Citizens' Initiative For Responsible Energy“ būtų įtraukta į lobistų registrą siekiant užtikrinti skaidrumą. Pirmininkė pasižymėjo šį klausimą, pabrėždama, kad parodai surengti yra gautas tinkamas leidimas.

Kalbėjo Holger Krahmer apie Rebecca Harms išsakytus žodžius.

Bogusław Sonik ir Niki Tzavela pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Janez Potočnik (Komisijos narys) ir Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Catherine Grèze (DEVE komiteto nuomonės referentė) (ji taip pat atsakė į tris pakėlus mėlynąją kortelę Konrad Szymański, Filip Kaczmarek ir Struan Stevenson klausimus), Eva Lichtenberger (JURI komiteto nuomonės referentė), Jan Březina PPE frakcijos vardu, Linda McAvan S&D frakcijos vardu, Fiona Hall ALDE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Konrad Szymański pateiktą klausimą), Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Jan Březina ir Lena Kolarska-Bobińska pateiktus klausimus), Konrad Szymański ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Sandrine Bélier ir Andres Perello Rodriguez pateiktus klausimus), Tadeusz Cymański EFD frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Robert Goebbels ir Paweł Robert Kowal pateiktus klausimus) ir nepriklausomas Parlamento narys Nick Griffin.

PIRMININKAVO: Jacek PROTASIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą) Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage (ji taip pat atsakė į keturis pakėlus mėlynąją kortelę Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi ir Lena Kolarska-Bobińska pateiktus klausimus), Michèle Rivasi (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Andrzej Grzyb pateiktą klausimą), Anna Rosbach, Niki Tzavela apie diskusijų eigą, Paul Nuttall (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Sandrine Bélier pateiktą klausimą), Sabine Wils (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Mairead McGuinness pateiktą klausimą), Marek Henryk Migalski apie diskusijų eigą, Sabine Wils (ji atsakė į dar du pakėlus mėlynąją kortelę Holger Krahmer ir Romana Jordan pateiktus klausimus, Andreas Mölzer, Richard Seeber (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Claude Turmes ir Michèle Rivasi pateiktus klausimus), Franz Obermayr apie diskusijų eigą, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels ir Graham Watson.

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Andrzej Grzyb ir Struan Stevenson (jie, pakėlę mėlynąsias korteles, pateikė du klausimus Graham Watson, pastarasis į juos atsakė), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß ir Lena Kolarska-Bobińska.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo: Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik ir Niki Tzavela.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.12 protokolo 21.11.2012 ir punktas 5.13 protokolo 21.11.2012.

Teisinė informacija - Privatumo politika