Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2308(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0283/2012

Debates :

PV 20/11/2012 - 11
CRE 20/11/2012 - 11

Balsojumi :

PV 21/11/2012 - 5.12
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0443

Protokols
Otrdiena, 2012. gada 20. novembris - Strasbūra

11. Slānekļa gāzes un slānekļa eļļas ieguves radītā ietekme uz vidi - Slānekļa gāze un slānekļa eļļa — rūpnieciskie, enerģētiskie u.c. aspekti (debates)
CRE

Ziņojums par slānekļa gāzes un slānekļa eļļas ieguves radīto ietekmi uz vidi [2011/2308(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Bogusław Sonik (A7-0283/2012).

Ziņojums par slānekļa gāzi un slānekļa eļļu ― rūpnieciskie, enerģētiskie u. c. aspekti [2011/2309(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Niki Tzavela (A7-0284/2012).

Uzstājās Rebecca Harms, kura atsaucās uz savu uzstāšanos pirms balsošanas un prasīja pārtraukt lobiju reģistrā neiekļautas grupas rīkoto izstādi par slānekļa gāzi vai arī iekļaut organizētāju “Citizens' Initiative For Responsible Energy” lobiju reģistrā, lai ievērotu pārredzamības principu. Sēdes vadītāja teikto pieņēma zināšanai, uzsverot, ka izstādes rīkošanai bija piešķirtas atbilstīgas atļaujas.

Uzstājās Holger Krahmer par Rebecca Harms uzstāšanos.

Bogusław Sonik un Niki Tzavela iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Janez Potočnik (Komisijas loceklis) un Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Catherine Grèze (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), kas atbildēja arī uz trim zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Konrad Szymański, Filip Kaczmarek un Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Jan Březina PPE grupas vārdā, Linda McAvan S&D grupas vārdā, Fiona Hall ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Konrad Szymański, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Jan Březina un Lena Kolarska-Bobińska, Konrad Szymański ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Sandrine Bélier un Andres Perello Rodriguez, Tadeusz Cymański EFD grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Robert Goebbels un Paweł Robert Kowal, un Nick Griffin, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Jacek PROTASIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage, kas atbildēja arī uz četriem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi un Lena Kolarska-Bobińska, Michèle Rivasi, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrzej Grzyb, Anna Rosbach, Niki Tzavela par debašu norisi, Paul Nuttall, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sandrine Bélier, Sabine Wils, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Mairead McGuinness, Marek Henryk Migalski par debašu norisi, Sabine Wils, lai atbildētu uz diviem citiem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Holger Krahmer un Romana Jordan, Andreas Mölzer, Richard Seeber, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Claude Turmes un Michèle Rivasi, Franz Obermayr par debašu norisi, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels un Graham Watson.

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Andrzej Grzyb un Struan Stevenson, lai uzdotu divus zilās kartītes jautājumus Graham Watson, kurš uz tiem atbildēja, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß un Lena Kolarska-Bobińska.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach un Mairead McGuinness.

Uzstājās Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik un Niki Tzavela.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 21. novembra protokola 5.12. punkts un 5.13. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika