Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2308(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0283/2012

Debatten :

PV 20/11/2012 - 11
CRE 20/11/2012 - 11

Stemmingen :

PV 21/11/2012 - 5.12
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0443

Notulen
Dinsdag 20 november 2012 - Straatsburg

11. De gevolgen voor het milieu van de winning van schaliegas en schalieolie - De industriële, energie- en andere aspecten van schaliegas en schalieolie (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de gevolgen voor het milieu van de winning van schaliegas en schalieolie [2011/2308(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Verslag over industriële, energetische en andere aspecten van schaliegas en -olie [2011/2309(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, die terugkomt op haar opmerkingen van vóór de stemmingen en vraagt dat de tentoonstelling over schaliegas, die georganiseerd is door een belangengroep die niet op de lijst van lobbyisten staat, wordt afgebroken, of dat de organisator, "Citizens' Initiative For Responsible Energy", wordt ingeschreven in het lobbyistenregister, terwille van de transparantie. De Voorzitter neemt hier nota van, maar wijst erop dat er volgens de regels toestemming is gegeven voor de tentoonstelling.

Het woord wordt gevoerd door Holger Krahmer over de woorden van Rebecca Harms.

Bogusław Sonik en Niki Tzavela leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie) en Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Catherine Grèze (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), die eveneens drie "blauwe kaart"-vragen beantwoordt van Konrad Szymański, Filip Kaczmarek en Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Jan Březina, namens de PPE-Fractie, Linda McAvan, namens de S&D-Fractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Konrad Szymański, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Jan Březina en Lena Kolarska-Bobińska, Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Sandrine Bélier en Andres Perello Rodriguez, Tadeusz Cymański, namens de EFD-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Robert Goebbels en Paweł Robert Kowal, en Nick Griffin, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage, om eveneens vier "blauwe kaart"-vragen te beantwoorden van Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi en Lena Kolarska-Bobińska, Michèle Rivasi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrzej Grzyb, Anna Rosbach, Niki Tzavela, over het verloop van het debat, Paul Nuttall, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sandrine Bélier, Sabine Wils, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mairead McGuinness, Marek Henryk Migalski, over het verloop van het debat, Sabine Wils, om twee andere "blauwe kaart"-vragen te beantwoorden van Holger Krahmer en Romana Jordan, Andreas Mölzer, Richard Seeber, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Claude Turmes en Michèle Rivasi, Franz Obermayr, over het leiden van het debat, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels en Graham Watson.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb en Struan Stevenson om twee "blauwe kaart"-vragen te stellen aan Graham Watson, die deze beantwoordt, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß en Lena Kolarska-Bobińska.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik en Niki Tzavela.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.12 van de notulen van 21.11.2012 en punt 5.13 van de notulen van 21.11.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid