Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2308(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0283/2012

Debaty :

PV 20/11/2012 - 11
CRE 20/11/2012 - 11

Głosowanie :

PV 21/11/2012 - 5.12
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0443

Protokół
Wtorek, 20 listopada 2012 r. - Strasburg

11. Wpływ działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko - Przemysłowe, energetyczne i inne aspekty gazu łupkowego i ropy (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wpływu działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko [2011/2308(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Sprawozdanie w sprawie przemysłowych, energetycznych i innych aspektów wydobycia gazu łupkowego i olei łupkowych [2011/2309(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

Głos zabrała Rebecca Harms, która powróciła do swojej wypowiedzi sprzed głosowana, i poprosiła o zdjęcie wystawy na temat gazu łupkowego, zorganizowanej przez grupę interesu, która nie widnieje na liście lobbistów, lub by organizator - "Citizens' Initiative For Responsible Energy" – został wpisany do rejestru lobbistów w celu poszanowania przejrzystości. Przewodniczący przyjął to do wiadomości, podkreślając, że wystawa uzyskała należyte pozwolenie.

Głos zabrał Holger Krahmer na temat wypowiedzi Rebecki Harms.

Bogusław Sonik i Niki Tzavela przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji) i Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Catherine Grèze (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), która odpowiedziała również na pytanie Konrada Szymańskiego zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki”, Filip Kaczmarek i Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Jan Březina w imieniu grupy PPE, Linda McAvan w imieniu grupy S&D, Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie Konrada Szymańskiego zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na dwa pytania - Jana Březiny i Leny Kolarskiej-Bobińskiej - zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na dwa pytania - Sandrine Bélier i Andresa Perello Rodrigueza - zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Tadeusz Cymański w imieniu grupy EFD, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na dwa pytania - Robert Goebbelsa i Pawła Roberta Kowala - zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, i Nick Griffin niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, który odpowiedział również na pytanie Marka Henryka Migalskiego zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Corinne Lepage, która odpowiedziała również na cztery pytania - Struana Stevensona, Holgera Krahmera, Oreste Rossiego i Leny Kolarskiej-Bobińskiej – zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki”, Michèle Rivasi, która odpowiedziała również na pytanie Andrzeja Grzyba zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” Anna Rosbach, Niki Tzavela, na temat przebiegu debaty, Paul Nuttall, który odpowiedział również na pytanie Sandrine Bélier zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” Sabine Wils, która odpowiedziała również na pytanie Mairead McGuinness zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Marek Henryk Migalski, na temat przebiegu debaty, Sabine Wils, aby odpowiedzieć na dwa pytania - Holgera Krahmera i Romany Jordan - zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Andreas Mölzer, Richard Seeber, który odpowiedział również na dwa pytania – Claude'a Turmesa i Michèle Rivasi - zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Franz Obermayr, na temat przebiegu debaty, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels i Graham Watson.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Andrzej Grzyb i Struan Stevenson, by zadać dwa pytania Grahamowi Watsonowi poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, który na nie odpowiedział, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß i Lena Kolarska-Bobińska.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach i Mairead McGuinness.

Głos zabrali: Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik i Niki Tzavela.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.12 protokołu z dnia 21.11.2012 i pkt 5.13 protokołu z dnia 21.11.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności