Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2308(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0283/2012

Dezbateri :

PV 20/11/2012 - 11
CRE 20/11/2012 - 11

Voturi :

PV 21/11/2012 - 5.12
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0443

Proces-verbal
Marţi, 20 noiembrie 2012 - Strasbourg

11. Impactul activităților de extracție a gazelor de șist și a petrolului de șist asupra mediului - Aspecte industriale, energetice şi alte aspecte legate de gazele de şist şi de şisturile bituminoase (dezbatere)
CRE

Raport referitor la impactul activităților de extracție a gazelor de șist și a petrolului de șist asupra mediului [2011/2308(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Raport referitor la aspecte industriale, energetice și alte aspecte legate de gazele de șist și de șisturile bituminoase [2011/2309(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

A intervenit Rebecca Harms, revenind asupra intervenţiei avute anterior votării cu solicitarea ca expoziţia ce are drept temă gazele de şist, organizată de un grup de interese care nu figurează pe lista lobbyiştilor, să fie demontată sau ca organizatorul, „Citizens' Initiative For Responsible Energy”, să fie înscris în registrul lobbyiştilor, pentru a se respecta transparenţa. Preşedinta a luat act de solicitarea domniei sale, subliniind totodată că expoziţia a fost autorizată în mod corespunzător.

A intervenit Holger Krahmer, cu privire la solicitarea adresată de către Rebecca Harms.

Bogusław Sonik şi Niki Tzavela şi-au prezentat rapoartele .

Au intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei) şi Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Catherine Grèze (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), care a răspuns, de asemenea, la trei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Konrad Szymański, Filip Kaczmarek şi Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Jan Březina, în numele Grupului PPE, Linda McAvan, în numele Grupului S&D, Fiona Hall, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Konrad Szymański, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jan Březina şi Lena Kolarska-Bobińska, Konrad Szymański, în numele Grupului ECR, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sandrine Bélier şi Andres Perello Rodriguez, Tadeusz Cymański, în numele Grupului EFD, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Robert Goebbels şi Paweł Robert Kowal, şi Nick Griffin, neafiliat.

A PREZIDAT: Jacek PROTASIEWICZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage, care a răspuns, de asemenea, la patru întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi şi Lena Kolarska-Bobińska, Michèle Rivasi, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Andrzej Grzyb, Anna Rosbach, Niki Tzavela, cu privire la desfăşurarea dezbaterii, Paul Nuttall, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sandrine Bélier, Sabine Wils, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Mairead McGuinness, Marek Henryk Migalski, cu privire la desfăşurarea dezbaterii, Sabine Wils, pentru a răspunde la alte două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Holger Krahmer şi Romana Jordan, Andreas Mölzer, Richard Seeber, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Claude Turmes şi Michèle Rivasi, Franz Obermayr, cu privire la desfăşurarea dezbaterii, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels şi Graham Watson.

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Andrzej Grzyb şi Struan Stevenson, pentru a adresa două întrebări în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Graham Watson, care a răspuns, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß şi Lena Kolarska-Bobińska.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach şi Mairead McGuinness.

Au intervenit: Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik şi Niki Tzavela.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.12 al PV din 21.11.2012 şi punctul 5.13 al PV din 21.11.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate