Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2308(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0283/2012

Rozpravy :

PV 20/11/2012 - 11
CRE 20/11/2012 - 11

Hlasovanie :

PV 21/11/2012 - 5.12
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0443

Zápisnica
Utorok, 20. novembra 2012 - Štrasburg

11. Vplyv ťažby bridlicového plynu a roponosnej bridlice na životné prostredie - Priemyselné, energetické a ostatné aspekty bridlicového plynu a ropy (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o vplyve ťažby bridlicového plynu a roponosnej bridlice na životné prostredie [2011/2308(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Správa o priemyselných, energetických a ostatných aspektoch bridlicového plynu a ropy [2011/2309(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

V rozprave vystúpila Rebecca Harms, ktorá sa vrátila k svojmu vystúpeniu pred hlasovaniami a požiadala, aby sa odstránila výstava o bridlicovom plyne organizovaná záujmovou skupinou, ktorá nie je zapísaná v registri lobistických skupín, alebo aby bol organizátor tejto výstavy, "Citizens' Initiative For Responsible Energy", zapísaný do zoznamu lobistických skupín v záujme dodržania transparentnosti. Predsedajúca to vzala na vedomie, pričom pripomenula, že výstava bola riadne povolená.

V rozprave vystúpil Holger Krahmer k vystúpeniu Rebeccy Harms.

Bogusław Sonik a Niki Tzavela uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpili: Janez Potočnik (člen Komisie) a Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Catherine Grèze (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), ktorá rovnako odpovedala na tri otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Konrad Szymański, Filip Kaczmarek a Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Jan Březina v mene skupiny PPE, Linda McAvan v mene skupiny S&D, Fiona Hall v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Konrad Szymański, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Jan Březina a Lena Kolarska-Bobińska, Konrad Szymański v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Sandrine Bélier a Andres Perello Rodriguez, Tadeusz Cymański v mene skupiny EFD, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Robert Goebbels a Paweł Robert Kowal, a Nick Griffin – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredseda

V rozprave vystúpili títo poslanci: Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage, ktorá zároveň odpovedala na štyri otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi a Lena Kolarska-Bobińska, Michèle Rivasi, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrzej Grzyb, Anna Rosbach, Niki Tzavela k priebehu rozpravy, Paul Nuttall, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sandrine Bélier, Sabine Wils, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Mairead McGuinness, Marek Henryk Migalski k priebehu rozpravy, Sabine Wils, aby odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Holger Krahmer a Romana Jordan, Andreas Mölzer, Richard Seeber, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Claude Turmes a Michèle Rivasi, Franz Obermayr k priebehu rozpravy, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels a Graham Watson.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

V rozprave vystúpili Andrzej Grzyb a Struan Stevenson, aby zdvihnutím modrej karty položili dve otázky Grahamovi Watsonovi, ktorý na ne odpovedal, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß a Lena Kolarska-Bobińska.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach a Mairead McGuinness.

V rozprave vystúpili: Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik a Niki Tzavela.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.12 zápisnice zo dňa 21.11.2012 a bod 5.13 zápisnice zo dňa 21.11.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia