Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 20. listopadu 2012 - Štrasburk

12. Případy restrukturalizace v evropském automobilovém průmyslu (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Případy restrukturalizace v evropském automobilovém průmyslu

László Andor (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Ivo Belet za skupinu PPE, Patrizia Toia za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Malcolm Harbour za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Mathieu Grosch a Bart Staes, Mario Borghezio za skupinu EFD, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, a Philip Claeys nezařazený.

PŘEDSEDNICTVÍ: Georgios PAPASTAMKOS
místopředseda

Vystoupili: Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas a Frédéric Daerden.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea a Andreas Mölzer.

Vystoupil László Andor.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí