Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 20. november 2012 - Strasbourg

12. Euroopa autotööstuses toimuva restruktureerimise juhtumid (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Euroopa autotööstuses toimuva restruktureerimise juhtumid

László Andor (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel, Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malcolm Harbour fraktsiooni ECR nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Mathieu Grosch ja Bart Staes, Mario Borghezio fraktsiooni EFD nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Georgios PAPASTAMKOS
asepresident

Sõna võtsid Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas ja Frédéric Daerden.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea ja Andreas Mölzer.

Sõna võttis László Andor.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika