Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 20. marraskuuta 2012 - Strasbourg

12. Uudelleenjärjestelyt Euroopan autoteollisuudessa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Uudelleenjärjestelyt Euroopan autoteollisuudessa

László Andor (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Malcolm Harbour ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Mathieu Grosch ja Bart Staes, Mario Borghezio EFD-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Philip Claeys.

Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS

Puheenvuorot: Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas ja Frédéric Daerden.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea ja Andreas Mölzer.

László Andor käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö