Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2012. november 20., Kedd - Strasbourg

12. Szerkezetátalakítás az európai autóiparban (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság nyilatkozata: Szerkezetátalakítás az európai autóiparban

Andor László (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ivo Belet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Patrizia Toia, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Mathieu Grosch és Bart Staes, Mario Borghezio, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Philip Claeys, független.

ELNÖKÖL:
Georgios PAPASTAMKOS alelnök

Felszólal: Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas és Frédéric Daerden.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea és Andreas Mölzer.

Felszólal: László Andor.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat