Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2012 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras

12. Europos automobilių pramonės restruktūrizavimo atvejai (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: Europos automobilių pramonės restruktūrizavimo atvejai

László Andor (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Ivo Belet PPE frakcijos vardu, Patrizia Toia S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Mathieu Grosch ir Bart Staes pateiktus klausimus), Mario Borghezio EFD frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Philip Claeys.

PIRMININKAVO: Georgios PAPASTAMKOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas ir Frédéric Daerden.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea ir Andreas Mölzer.

Kalbėjo László Andor.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika