Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2012. gada 20. novembris - Strasbūra

12. Eiropas automobiļu rūpniecības pārstrukturēšanas piemēri (debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: Eiropas automobiļu rūpniecības pārstrukturēšanas piemēri.

László Andor (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ivo Belet PPE grupas vārdā, Patrizia Toia S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Malcolm Harbour ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Mathieu Grosch un Bart Staes, Mario Borghezio EFD grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā un Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Georgios PAPASTAMKOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas un Frédéric Daerden.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea un Andreas Mölzer.

Uzstājās László Andor.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika