Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 20 november 2012 - Straatsburg

12. Herstructureringen in de Europese automobielindustrie (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Herstructureringen in de Europese automobielindustrie

László Andor (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, Patrizia Toia, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Mathieu Grosch en Bart Staes, Mario Borghezio, namens de EFD-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, en Philip Claeys, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas en Frédéric Daerden.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea en Andreas Mölzer.

Het woord wordt gevoerd door László Andor.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid