Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 20 noiembrie 2012 - Strasbourg

12. Cazuri de restructurare în industria europeană a autovehiculelor (dezbatere)
Stenograma

Declaraţie a Comisiei: Cazuri de restructurare în industria europeană a autovehiculelor

László Andor (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Ivo Belet, în numele Grupului PPE, Patrizia Toia, în numele Grupului S&D, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Malcolm Harbour, în numele Grupului ECR, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Mathieu Grosch şi Bart Staes, Mario Borghezio, în numele Grupului EFD, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, şi Philip Claeys, neafiliat.

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas şi Frédéric Daerden.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea şi Andreas Mölzer.

A intervenit László Andor.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate