Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 20. november 2012 - Strasbourg

12. Primeri prestrukturiranja evropske avtomobilske industrije (razprava)
CRE

Izjava Komisije: Primeri prestrukturiranja evropske avtomobilske industrije

László Andor (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Ivo Belet v imenu skupine PPE, Patrizia Toia v imenu skupine S&D, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Malcolm Harbour v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Mathieu Grosch in Bart Staes, Mario Borghezio v imenu skupine EFD, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL in Philip Claeys, samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredsednik

Govorili so Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas in Frédéric Daerden.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea in Andreas Mölzer.

Govoril je László Andor.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov