Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2881(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0498/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0498/2012

Συζήτηση :

PV 20/11/2012 - 14
CRE 20/11/2012 - 14

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2012 - 13.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0451

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

14. Προσεχής Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Διεθνείς Τηλεπικοινωνίες (WCIT-2012) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και η ενδεχόμενη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού Διεθνών Τηλεπικοινωνιών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προσεχής Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Διεθνείς Τηλεπικοινωνίες (WCIT-2012) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και η ενδεχόμενη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού Διεθνών Τηλεπικοινωνιών

Οι Λουκάς Λουκά (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Sabine Verheyen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ivailo Kalfin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Amelia Andersdotter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gunnar Hökmark και Debora Serracchiani.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Λουκάς Λουκά.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα αναγγελθούν σε μεταγενέστερη φάση:

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου