Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 20. listopadu 2012 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii (rozprava)
 4.Doba vyhrazená pro otázky Komisi
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Hlasování
  
6.1.Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Zvláštní dočasná opatření pro nábor úředníků a dočasných zaměstnanců Evropské unie ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Přistoupení EU k Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním působeným průzkumem a využíváním pevninského šelfu a mořského dna a jeho podloží *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Dánska a místní vládou Grónska o partnerství v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Právo být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Provádění směrnice o spotřebitelském úvěru (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Pakt o sociálních investicích (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Propagační a informační opatření na podporu zemědělských produktů (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.10.Provádění směrnice o právu na opětný prodej (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.11.Změna článku 70 jednacího řádu o interinstitucionálních jednáních v rámci legislativních postupů (hlasování)
  
6.12.Změna článku 181 jednacího řádu o doslovných záznamech a článku 182 o audiovizuálním záznamu ze zasedání (hlasování)
  
6.13.Schvalování a dozor nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek ***I (hlasování)
  
6.14.Schvalování zemědělských a lesnických vozidel ***I (hlasování)
  
6.15.Platby prováděné kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (hlasování)
  
6.16.Stínové bankovnictví (hlasování)
  
6.17.Ochrana dětí v digitálním prostředí (hlasování)
  
6.18.Iniciativa pro sociální podnikání (hlasování)
  
6.19.Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii (hlasování)
  
6.20.Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2011 (hlasování)
 7.Slavnostní zasedání – Haiti
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Dopady těžby břidlicového plynu a břidličné ropy na životní prostředí – Průmyslová, energetická a ostatní hlediska břidlicového plynu a ropy (rozprava)
 12.Případy restrukturalizace v evropském automobilovém průmyslu (rozprava)
 13.Ocelářský průmysl EU (rozprava)
 14.Nadcházející světová konference o mezinárodních telekomunikacích (WCIT-2012) Mezinárodní telekomunikační unie a možné rozšíření působnosti mezinárodních předpisů v oblasti telekomunikací (rozprava)
 15.Možná zpoždění zahájení provozu SIS II (rozprava)
 16.Činnost Petičního výboru za rok 2011 (rozprava)
 17.Kontrola uplatňování práva EU (2010) (rozprava)
 18.Předložení dokumentů
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (195 kb) Prezenční listina (64 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (1219 kb) 
 
Zápis (201 kb) Prezenční listina (52 kb) Výsledky hlasování (279 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (603 kb) 
 
Zápis (242 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (479 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1297 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí